รายการสินค้า : ท่อสังกะสีพรีซิงค์

Product Name / ชื่อสินค้า Weight / น้ำหนัก(kg) Price/ราคา Quantity / จำนวน (pcs/เส้น) Add
ท่อ Pre-Zn 1.40mm x 60mm( 2'') x 6000mm
ท่อ Pre-Zn 1.40mm x 60mm( 2'') x 6000mm
12 486 THB
Add to Cart
ท่อ Pre-Zn 1.40mm x 25.40mm(3/4'') x 6000mm
ท่อ Pre-Zn 1.40mm x 25.40mm(3/4'') x 6000mm
5.3 215 THB
Add to Cart
21.70mm(1/2'')
21.70mm(1/2'')
5.5 223 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 0.90mm x 50mmx25mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 0.90mm x 50mmx25mm x 6000mm
6.2 245 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 0.95mm x 50mmx25mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 0.95mm x 50mmx25mm x 6000mm
6.4 253 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.10mm x 38mmx75mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.10mm x 38mmx75mm x 6000mm
11.3 446 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.10mm x 50mmx25mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.10mm x 50mmx25mm x 6000mm
7.7 304 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.30mm x 38mmx75mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.30mm x 38mmx75mm x 6000mm
13.7 541 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.30mm x 50mmx25mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.30mm x 50mmx25mm x 6000mm
9 356 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.35mm x 100mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.35mm x 100mmx50mm x 6000mm
18.4 727 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.40mm x 100mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.40mm x 100mmx50mm x 6000mm
19.2 758 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.50mm x 100mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.50mm x 100mmx50mm x 6000mm
20.5 810 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.50mm x 50mmx25mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.50mm x 50mmx25mm x 6000mm
10.5 415 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.60mm x 100mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.60mm x 100mmx50mm x 6000mm
22.3 881 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.90mm x 100mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 1.90mm x 100mmx50mm x 6000mm
25.8 1,019 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 150mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 150mmx50mm x 6000mm
36.4 1,438 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี (Pre-zn) 2.00mm x 150mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี (Pre-zn) 2.00mm x 150mmx50mm x 6000mm
36.4 1,438 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 2.90mm x 100mmx50mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี(Pre-zn) 2.90mm x 100mmx50mm x 6000mm
39.4 1,556 THB
Add to Cart
แป๊บแบนสังกะสี (Pre-zn) 2.90mm x 200mmx100mm x 6000mm
แป๊บแบนสังกะสี (Pre-zn) 2.90mm x 200mmx100mm x 6000mm
79.5 3,140 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 0.80mm x 19mmx19mm x 6000mm
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 0.80mm x 19mmx19mm x 6000mm
2.7 108 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 0.90mm x 25mmx25mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 0.90mm x 25mmx25mm x 6000mm
4.3 170 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 0.95mm x 25mmx25mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 0.95mm x 25mmx25mm x 6000mm
4.4 174 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 1.00mm x 19mmx19mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 1.00mm x 19mmx19mm x 6000mm
3.3 130 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.00mm x 25mmx25mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.00mm x 25mmx25mm x 6000mm
4.6 182 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.00mm x 38mmx38mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.00mm x 38mmx38mm x 6000mm
7 277 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 1.00mm x 50mmx50mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี(Pre-zn) 1.00mm x 50mmx50mm x 6000mm
9.3 367 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.10mm x 19mmx19mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.10mm x 19mmx19mm x 6000mm
3.7 146 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.10mm x 25mmx25mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.10mm x 25mmx25mm x 6000mm
5 198 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.10mm x 31.80mmx31.80mm x 6000mm
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.10mm x 31.80mmx31.80mm x 6000mm
6.5 257 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี ( Pre-zn) 1.10mm x 38mmx38mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี ( Pre-zn) 1.10mm x 38mmx38mm x 6000mm
7.5 296 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn)1.10mm x 50mmx50mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn)1.10mm x 50mmx50mm x 6000mm
9.9 391 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.30mm x 25mmx25mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.30mm x 25mmx25mm x 6000mm
5.8 229 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.30mm x 31.80mmx31.80mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.30mm x 31.80mmx31.80mm x 6000mm
7.5 296 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.30mm x 38mmx38mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.30mm x 38mmx38mm x 6000mm
9.1 395 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี( Pre-zn) 1.30mm x 50mmx50mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี( Pre-zn) 1.30mm x 50mmx50mm x 6000mm
11.9 470 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี( Pre-zn) 1.30mm x 75mmx75mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี( Pre-zn) 1.30mm x 75mmx75mm x 6000mm
18 711 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.35mm x 25mmx25mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.35mm x 25mmx25mm x 6000mm
6.2 245 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.50mm x 31.80mmx31.80mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.50mm x 31.80mmx31.80mm x 6000mm
8.5 336 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.50mm x 38mmx38mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.50mm x 38mmx38mm x 6000mm
9.9 391 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn)1.50mm x 50mmx50mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn)1.50mm x 50mmx50mm x 6000mm
13.5 533 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี( Pre-zn) 1.50mm x 75mmx75mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี( Pre-zn) 1.50mm x 75mmx75mm x 6000mm
20 790 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.70mm x 50mmx50mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.70mm x 50mmx50mm x 6000mm
15.3 604 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.70mm x 75mmx75mm x 6000mm
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.70mm x 75mmx75mm x 6000mm
23 909 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.70mm x 100mmx100mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.70mm x 100mmx100mm x 6000mm
31 1,225 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 38mmx38mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 38mmx38mm x 6000mm
12.7 5 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 50mmx50mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 50mmx50mm x 6000mmแป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 1.90mm x 50mmx50mm x 6000mm
16.9 668 THB
Add to Cart
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 2.00mm x 100mmx100mm x 6000mm
แป๊ปเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 2.00mm x 100mmx100mm x 6000mm
36.1 1,426 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 2.90mm x 100mmx100mm x 6000mm
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 2.90mm x 100mmx100mm x 6000mm
55 2,173 THB
Add to Cart
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 2.90mm x 150mmx150mm x 6000mm
แป๊บเหลี่ยมสังกะสี (Pre-zn) 2.90mm x 150mmx150mm x 6000mm
39.5 3,141 THB
Add to Cart
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.