เหล็กแผ่นสังกะสี คืออะไร?

เหล็กแผ่นสังกะสีคือ ?

   เหล็กแผ่นสังกะสี (Galvanized Steel Sheet) คือ การนำเหล็กม้วนดำ มาผ่านกระบวนการรีดเย็นและเคลือบสังกะสีทั้ง 2 ด้านจากวิธีการชุบสังกะสี ในอ่างกัลวาไนซ์ที่มีลักษณะเหลวและความร้อนสูง (Hot dip galvanization) ตามมาตรฐานการรองรับของ JIS G3302 เมื่อเหล็กแผ่นม้วนสังกะสีหรือเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีนี้ผ่านกระบวนการดังกล่าว และนำมาตัด ซอย แผ่น จะทำให้เหล็กแผ่นสังกะสีเกิดเป็นเหล็กแผ่นรูปพรรณที่มีลักษณะแบน ผิวมันวาว เรียบเนียน ซึ่งขนาดของลายดอกบนแผ่นเหล็กแผ่นสังกะสีนี้อาจจะมีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต และจุดประสงค์การนำไปใช้งาน

 

เหล็กแผ่นสังกะสีมีคุณสมบัติแบบไหน และเหมาะกับงานก่อสร้างประเภทใด?

   ในปัจจุบันความนิยมในการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กต่างได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากด้วยคุณสมบัติพิเศษของเหล็กแผ่นสังกะสี ทำให้หลายคนเลือกใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง มารู้จักเหล็กแผ่นสังกะสีกันว่าคืออะไรกันแน่? แล้วจะเหมาะกับงานก่อสร้างของคุณหรือไม่? ไปเรียนรู้ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้เหล็กแผ่นสังกะสี เพื่องานก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพให้เหมาะสมกับคุณที่สุด

 

คุณสมบัติเหล็กแผ่นสังกะสี

   จากการที่เหล็กแผ่นสังกะสีหรือเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีนี้ผ่านกระบวนการจุ่มร้อน ทำให้เหล็กแผ่นสังกะสีนี้กลายเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิม และกระบวนการจุ่มร้อนนี้ยังทำให้เหล็กแผ่นสังกะสีสามารถทาสีติดได้ดี เพิ่มความสามารถในการบัดกรีที่ดีมากขึ้น อีกทั้งยังมีความทนทานต่อนํ้าหรือฝน ส่งผลให้เหล็กแผ่นสังกะสีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก แต่ความสามารถในการเชื่อมแบบต่อเนื่องอาจลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสังกะสีที่ติดกับแท่งอิเล็กโทรดในขณะทำการเชื่อมจากจุดหลอมเหลวของชั้นสังกะสีที่มีอุณหภูมิที่ตํ่ากว่าชั้นเหล็กกล้านั่นเอง

 

เหล็กแผ่นสังกะสีใช้ในงานแบบใด?

   เหล็กแผ่นสังกะสีได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาสร้างบ้านในส่วนของโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากการทำบ้านโดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบเหล็กแผ่นสังกะสีนี้สามารถทำให้ดำเนินงานก่อสร้างได้รวดเร็ว อีกทั้งเหล็กแผ่นสังกะสีมีคุณสมบัติที่ทนกับการกัดกร่อนจากมวลสังกะสีที่เคลือบอยู่ภายนอก เหล็กแผ่นสังกะสีจึงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างภายในและงานโครงสร้างทั่วไป เช่น กระโจม กันสาด ราวบันได รั้ว โครงระเบียง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมงานอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วย

 

มาตรฐานการผลิต

• มอก.50-2561 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)