มอก. 276-2562 มีการเปลี่ยนแปลงสาระอะไรบ้าง ?

มอก.276-2532 ได้มีการแยกกับ มอก. 277-2532 และ มอก.277-2532 ได้ทำการควบรวมอยู่ในมอก.276-2562

ความแตกต่างด้านสินค้า

มอก.276-2532 : เป็นสินค้าท่อเหล็กกล้า เป็นท่อที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่อาบสังกะสี มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันตลอกทั้งความยาว

มอก.276-2562 : เป็นสินค้าท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน ใช้สำหรับงานส่งผ่านและรับแรงดันของของไหล ได้แก่ ไอน้ำ น้ำ กีาซ และลม เหมาะสำหรับนำไปต่อเชื่อม ขึ้นรูปในลักษณะม้วน ดัด และต่อหน้าแปลน

ด้านการกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อนของท่อ

มอก.276-2532 : กำหนดประเภท ขนาด และความคลาดเคลื่อนน คุณลักษณะที่ต้อองการ เครื่องหมายแลละฉลาก การซักตัวอย่างและเกรฑ์การตัดสินและการทดสอบเหล็กกล้า

มอก.276-2562 : ครอบคลุมท่อภาคตัดกลมทำด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน แบ่งประเภทได้ ดังนี้ 2 ประเภท แบ่งเป็น มีตะเข็บ / ไม่มีตะเข็บ 2 แบบ แบ่งเป็น มีเกลียว / ไม่มีเกลียว 2 ชนิด แบ่งเป็น เคลือบสังกะสี / ไม่เคลือบสังกะสี

มวลของสังกะสีชั้นเคลือบ

มอก.276-2532 : ไม่ได้ทำการระบุไว้ มอก.276-2562 : มวลของสังกะสีที่เคลือบเฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 450 g/m2 และมวลของสังกะสีที่เคลือบของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นต้องไม่น้อยกว่า 350 g/m2 การอ้างอิงมาตรฐานสากล

มอก.276-2532 : อ้างอิงจาก ASTM A53 (ยกเลิก ASTM A120-82) BS 1387:1985 ISO 65-1981 NF A 49-145 (SEPTEMBER 1978) มอก.276-2562 : อ้างอิงจาก ASTM A53 / ASTM A -12 JIS G 3454:2012 / JIS G 0321:2010 BS EN 10255:2004 (ยกเลิก BS1387)

การแบ่งประเภทของท่อเหล็ก

มอก.276-2532 : มีการแบ่งประเภทของท่อเหล็กเป็น 4 ประเภท ตามความหมายของผนังท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ ผนังท่อบาง ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ / แบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาปานกลาง ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ / แบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนา ท่อเหล็กแบบมีตะเข็บ / แบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาพิเศษ

มอก.276-2562 : มีการแบ่งประเภทของท่อเหล็กเป็น 4 ประเภท ที่มีความชัดเจนกว่า ได้แก่ ชนิดมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ ชนิดมีเกลียวและไม่มีเกลียว ชนิดเคลือบสังกะสีและไม่เคลือบสังกะสี ชนิดแบ่งตามส่วนประกอบเคมีและสมบัติเชิงกล

การระบุรุ่น

มอก.276-2532 : ไม่ต้องระบุรุ่นที่ทำบนนเครื่องหมายและฉลาก

มอก.276-2562 : ต้องระบุรุ่นที่ทำบนนเครื่องหมายและฉลาก

การระบุวิธีการชุบสังกะสีและวิธีทดสอบสารเคลือบ

มอก.276-2532 : ไม่ได้ระบุไว้

มอก.276-2562 : ระบบุเรื่องการชุบสังกะสี และวิธีทดสอบบสารเคลือบตามมอก.50