เครื่องหมาย มอก. คืออะไร ?

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือ มอก. หมายถึง ข้อกําหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดย มอก. แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ มอก.ทั่วไป และ มอก.บังคับ

มอก.ทั่วไป แตกต่างจาก มอก.บังคับ อย่างไร

 • มอก.ทั่วไป : เป็นเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ที่ทาง สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ไว้ ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นความจำนง เพื่อทำการขอคำรับรองคุณภาพจาก สมอ. ได้โดยตามความสมัครใจ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพสินค้าที่ตรงไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดในมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่า
 • มอก.บังคับ : (เครื่องหมายมาตรฐาน มีวงกลมล้อมรอบ) เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฏหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าฯ

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กฯ ของประเทศไทย : TIS (Thai Industrial Standard) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สากล) : ASTM (American Society for Testing and Material) JIS (Japanese Industrial Standards) BS/EN (British Standard / European Standard) DIN (Deutsches Institut Für Normung : German Industrial Standard) 

ประเภทของสินค้าและมอก.ที่เกี่ยวข้อง

เหล็กทรงแบน : เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม และเหล็กแผ่นเคลือบ

 • มอก.528-2548 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป
 • มอก.1479-2558 : เหล็กกลล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับโครงสร้างทั่วไป
 • มอก.1499-2541 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
 • มอก.1735-2542 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน สำหรับงานท่อ
 • มอก.1999-2543 : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับโครงสร้างรถยนต์
 • มอก.2012-2558 : เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับโครงสร้างทั่วไป และงานดึงขึ้นรูป
 • มอก.2223-2558 : เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาาพสำหรับการขึ้นรูป
 • มอก.50-2561 : เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก

เหล็กทรงยาว : เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (H-Beam, I-Beam)

 • มอก.20-2559 : เหล้กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม)
 • มอก.24-2558 : เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กข้ออ้อย)
 • มอก.1227-2558 : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
 • มอก.95-2540 : ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
 • มอก.348-2540 : เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
 • มอก.420-2540 : ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง มอก.ของ Cotco Metal Works
 • มอก.107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (มาตรฐานทั่วไป)
 • มอก.276-2532 ท่อเหล็กกล้า (มาตรฐานทั่วไป)
 • มอก.277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (มาตรฐานทั่วไป)
 • มอก.427-2531 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (มาตรฐานทั่วไป)
 • มอก.770-2533 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า (มาตรฐานทั่วไป)
 • มอก.1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มาตรฐานบังคับ)