ความรู้เกี่ยวกับท่อเหล็กตะเข็บเกลียว

วันนี้คอทโก้มีสาระความรู้เกี่ยวกับท่อเหล็กตะเข็บเกลียว หรือ Spiral Steel Pipe มาฝากกันค่ะ

ท่อเชื่อมแบบ Spiral คือท่อเหล็กกล้าที่เชื่อมโดยวิธี Submerged Arc Welding โดยแนวเชื่อมจะมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายสปริง กรรมวิธีนี้สามารถผลิตท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 - 3000 มม. ความหนาที่ใช้กันส่วนใหญ่ประมาณ 4.5 - 19.1 มม. ท่อเชื่อมแบบ Spirally Arc Welding แบบ 2 ด้าน จะสามารถทนแรงดันได้มากกว่าท่อเชื่อมแบบแนวเชื่องตรงถึง 25% เมื่อเทียบที่ความหนาของผนังเท่ากัน ซึ่งกระบวนการทดสอบจะมีได้หลายวิธี เช่น การทดสอบแรงดันน้ำ (Hydrostatic Pressure Test), ทดสอบด้วยเอ็กซ์เรย์ (X-ray) อัลตราโซนิค (Ultrasonic)

เพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไปในประเทศสำหรับท่อประเภทนี้ ได้แก่ TIS 427, AWWA C200, AWWA C203, AWWA C205, AWWA C210, AWWA C222, JIS G3457, BS 543, MWA, PWA เป็นต้น