โครงถักคืออะไร และเอาไปใช้ในงานใดบ้าง?

โครงถัก หรือหลายคนอาจเรียกว่า โครง Truss หรือโครงข้อหมุน ซึ่งโครงถัก คือ โครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิต จนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น โครงถัก 10 เมตร ในงานโครงถักหลังคาที่พาดระหว่างช่วงเสา 2 ต้น หรือ โครงถักสะพานที่พาดระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำ เป็นต้น และยังมี โครง Truss แบบต่าง ๆ ให้ทำความรู้จักอีกมากมายด้วย

โครงถักเหมาะกับงานแบบใด

โครงถัก เป็นโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีช่วงวางพาดได้กว้าง จึงช่วยประหยัดโครงสร้างได้มากพอสมควร รวมถึงสามารถออกแบบรูปทรงให้สวยงามได้หลากหลายตามต้องการ
 

 

ส่วนประกอบของโครงถัก

โครงสร้างที่เป็นโครงถัก จะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นมารวมกันให้ออกมาเป็น โครงถักรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงถัก 10 เมตร เป็นต้น ซึ่งสามารถกำหนดชื่อเรียกส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ 4 ชนิดดังนี้

  1. จันทัน (Upper Chord)
  2. ขื่อ (Lower Chord)
  3. ค้ำยันในแนวเอียง (Diagonal Web)
  4. ค้ำยันในแนวดิ่ง (Vertical Web)

 

วัสดุที่นิยมใช้ในการทำโครงถัก คือ

โดยทั่วไปโครงถักคือจะทำจากเหล็กและไม้เนื้อแข็ง แต่ส่วนมากแล้วจะนิยมใช้เหล็ก แม้เหล็กจะมีราคาที่สูงกว่าไม้ แต่เนื่องจากเหล็กมีคุณสมบัติ หรือศักยภาพที่หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเป็นความเหนียว คงทนต่อแรงกระทำในระนาบต่าง ๆได้ดี ประกอบติดตั้งได้เร็ว มีคุณสมบัติในการต้านภัยธรรมชาติได้ดี เนื่องจากเหล็กมีความยืดหยุ่นและรับการบิดได้มากกว่าโครงถักที่ทำจากไม้ อีกทั้งยังสามารถทำโครงถักสำหรับโครงสร้างช่วงพาดกว้าง หรือโครงสร้างช่วงยาว ในอาคารขนาดกลาง-ใหญ่พิเศษได้ ซึ่งโครงถักไม้มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำได้นั่นเอง

ประโยชน์ของโครงถัก 10 เมตร

โครงถัก 10 เมตรจะเป็นโครงสร้างโครงถักชั่วคราวที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย อย่างเช่นการจัดกิจกรรมแบบชั่วคราวและต้องการให้มีพื้นที่ช่วงเพดานที่สูง และเนื่องจากโครงถัก 10 เมตรมีน้ำหนักที่เบาจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและประกอบขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อีกทั้งราคาก็ไม่สูงเมื่อเทียบกับงานโครงสร้างประเภทอื่น ๆ ในการใช้งานลักษณะเดียวกัน