รวม 5 รูปแบบโครงถักที่ใช้ในงานโครงสร้าง

หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วว่าโครงถักคืออะไรจากบทความก่อนหน้า โครงทรัสหรือโครงถักนั้นเกิดจากการนำชิ้นต่างๆ มาประกอบกันให้ได้รูปทรงของโครงสร้างที่ต้องการ โดยมีการวางพาดเหล็กและชิ้นส่วนต่างๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั่นเอง ด้วยกระบวนการทำงานโครงถักที่เน้นเรื่องความสมดุลและมั่นคงทำให้เป็นเทคนิคที่จำเป็นต่อการก่อสร้างอาคารทุกประเภท เพื่อให้อาคารที่ผ่านกระบวนออกแบบได้ถ่ายทอดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามและตรงต่อความต้องการของผู้สร้างมากที่สุด สำหรับในบทความนี้ CCM Cotco จะมาเล่าเกี่ยวกับโครงถักหรือโครงทรัสเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะลงลึกไปถึงโครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมในงานก่อสร้างมากที่สุด 

ประเภทของโครงถัก หรือ โครงทรัส (TRUSS STRUCTURES TYPE)

ในปัจจุบันโครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยอิงตามหลักการออกแบบดังนี้

  1. โครงถักแบบดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Determinate Truss) เป็นรูปแบบโครงทรัสที่สามารถวิเคราะห์หาค่าแรงกระทำต่างๆได้ด้วยสมการสมดุล 
  2. โครงถักแบบอินดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Indeterminate Truss) เป็นรูปแบบโครงทรัสที่จำเป็นต้องคำนวณหาค่าแรงกระทำต่างๆด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะแปรผันไปตามรูปแบบของโครงทรัสในการนำไปใช้งานกับโครงสร้างที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน

ประเภทของโครงถักหรือโครงทรัสแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

นอกเหนือจากนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ลักษณะดังนี้

  1. โครงถักหลังคาหรือโครงหลังคา 
  2. โครงถักสำหรับโครงสะพาน 
  3. โครงถักแบบโค้งประทุน

โครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมใช้ที่สุดในงานโครงสร้าง

โครงทรัสหรือโครงถักในงานโครงสร้างทำหน้าที่รองรับภาระต่าง ๆ อย่างที่เราเห็นได้อยู่บ่อย ๆไม่ว่าจะเป็นโครงถักหลังคา สะพาน ไปจนถึงป้ายโฆษณา โครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีดังต่อไปนี้ 

1.โครงทรัสแบบโฮว์ (HOWE TRUSS) 

โครงทรัสหรือโครงถักแบบโฮว์คือการนำเอาจันทันวางเอียงเป็นจั่วสองข้างเท่ากัน ขื่ออยู่ในแนวราบ มีท่อนยึดดิ่ง ระยะห่างเท่ากัน และมีท่อนยึดทแยงเอียงลงเข้าหากึ่งกลางช่วง โดยมีรูปร่างตามช่วงความยาวที่ เพิ่มขึ้น

2.โครงทรัสแบบโฮว์ยกระดับ

โครงทรัสแบบโฮว์ยกระดับคือการนำจันทันทั้ง 2 ข้างยกระดับขึ้นไปอีกโดยที่ไม่มีการเชื่อมติดกับขื่อ โดยใช้การเชื่อมผ่านจุดค้ำยันแทน มักนิยมในการทำโครงถักหลังคาช่วงยาว เช่น ในโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า

3.โครงทรัสคอร์ดเอียงขนาน

โครงทรัสแบบคอร์ดเอียงขนานขื่อจะเอียงขนานกับจันทันทำให้มีช่องว่างความสูงมากขึ้น และแบ่งได้เป็น / ชนิด ดังนี้ โครงถักแนวเอียง (Sloping Flat Truss) และ โครงถักแนวราบ (Flat Truss)

4.โครงทรัสแบบเอียงต่างมุม (DUAL PITCH)

โครงทรัสแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch) มักใช้เป็นหลังคาอาคารตึกแถว โดยมีลักษณะเอียงชันทางด้านหน้า แล้วลาดเทลงยาวด้านหลัง

5.โครงทรัสแบบโค้ง (CURVED TRUSS)

โครงทรัสแบบโค้ง (Curved Truss) นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้แผ่นเหล็กรีดรอนมุง หลังคาซึ่งสามารถดัดโค้งได้

โครงถักกับงานโครงสร้างที่นิยมใช้

ปัจจุบันโครง Truss แบบต่างๆ นิยมนำไปใช้ในงาน​​โครงถักหลังคาทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆมากมาย อย่างเช่น โครงถักหลังคาโรงอาหาร โครงสร้างรับน้ำหนักอัฒจันทร์ โครงสร้างอาคารขนาดกลาง-ใหญ่พิเศษ โครงถักหลังคาหอประชุม หรือ โรงมหรสพขนาดใหญ่, โครงถักหลังคาสนามกีฬาในร่ม, ​โครงหลังคาสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่, โครงหลังคาห้องโถงนิทรรศการ, โครงหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม, โครงหลังคาศูนย์จัดแสดงสินค้า โครงหลังคาศูนย์การค้า, โครงหลังคาสถานีรถไฟ สนามบิน และสถานีขนส่ง โครงถักหลังคาโดมอเนกประสงค์ โครงสร้างสะพาน และอาคารพิเศษแบบต่างๆ

สำหรับใครที่กำลังมองหาโครงทรัสคุณภาพดีที่ผลิตด้วยเหล็กกล้า และได้มาตรฐาน มอก. CCM Cotco พร้อมให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์โครง Truss แบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานโครงสร้างแต่ละประเภท ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการจัดซื้อ ขอใบเสนอราคา และสอบถามรายละเอียดการใช้งาน สามารถติดต่อกับทาง CCM Cotco ผ่านช่องทางออนไลน์ ทีมงานของพวกเราพร้อมดูแลและให้บริการอย่างเต็มที่