ความแตกต่างของกระบวนการทำสีในงานเหล็ก

 

ทาสีเหล็กเพื่อกันสนิม

การทาสีเหล็กเพื่อกันสนิม เหมาะกับการใช้งานในหน้างานที่มีพื้นที่ไม่มาก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทาสีได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานไม่ต้องการความประณีตของชิ้นงานมากนัก จึงไม่เหมาะสมกับงานโครงสร้างที่ต้องการมาตรฐานสูง เนื่องจากเนื้อสีบนพื้นผิวของเหล็กจะมีความหนาไม่สม่ำเสมอกัน

พ่นสีเหล็ก

การพ่นสีเหล็ก สามารถป้องกันสนิมได้ดีในระดับหนึ่ง พื้นผิวของงานมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอกันมากกว่าการทาสีเหล็ก แต่มีข้อควรระวังกับการใช้งานในเหล็กบางชนิด เช่น เหล็กที่ใช้ในอุตสากรรมยานยนต์ควรจะใช้การชุบสีแทน เนื่องจากจะทำให้เม็ดสีแทรกซึมเข้าสู่ทุกส่วนของท่อเหล็ก และได้สีที่ทั่วถึงกัน ชุบสีเพื่อกันสนิม (ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์)

การชุบสีเพื่อกันสนิม

เป็นวิธีการทำสีที่มีประสิทธิภาพดีกว่าการทาสีและการพ่นสี เพราะเม็ดสีจะแทรกซึมเข้าสู่ทุกส่วนของเนื้อเหล็ก อีกทั้งยังช่วยลดเวลาการทำงานได้เพราะสามารถนำเหล็กมาชุบสีพร้อมกันในปริมาณมากได้ สีที่ชุบไปบนเหล็กจะมีความเรียบเนียนและมีความสม่ำเสมอกัน นิยมใช้กับเหล็กโครงสร้างที่อยู่บริเวณกลางแจ้ง หรือเป็นเหล็กที่มักจะต้องสัมผัสกับความชื่นอยู่เสมอ เช่น โครงหลังคา โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน เสาโคมไฟถนน เป็นต้น และวิธีการชุบสีสามารถป้อนกันการกัดกร่อนของผิวเหล็กได้ดี ช่วยให้เหล็กมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา