สมาคมโลหะไทยนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน COTCO

สมาคมโลหะไทย นำโดยคุณมนชัย เรืองศรีนุกูลกิจ นายกสมาคมโลหะไทย ให้เกียรตินำคณะกรรมการและสมาชิกฯผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กแปรรูป เข้าเยี่ยมชมโรงงานคอทโก้(ระยอง) ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
บรรยากาศของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมโลหะไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงานและชมกระบวนการผลิตสินค้าเหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็ก การผลิตท่อ SAW โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้ความรู้และคำแนะนำแก่คณะฯผู้เข้าเยี่ยมชมและร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อรำลึกถึง คุณชำนาญ เพียรอภิธรรม ผู้ก่อตั้ง COTCO GROUP