7 สมาคมเหล็กร้องรัฐ เหล็กจีนทะลักเข้าไทย

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลากร กล่าวระหว่างเปิดงานสัมมนาในการเปิดงานสัมมนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ว่าขณะนี้กรมศุลากรได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. อยู่ระหว่างตรวจสอบการนำเข้าเหล็กโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป หลัง 7 สมาคมเหล็กร้องเรียนว่าใช้ช่องโหว่ของกฎหมายพิกัดศุลกากร 7308 ซึ่งไม่มีการกำหนด มอก. แม้ว่าต้องเสียภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ เอดี สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ราคาก็ยังถูกกว่าไทยถึง 1 เท่าตัว ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้
นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น กล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้เหล็กโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้าไทยนั้น เพราะมีบางประเทศได้เข้มงวดมาตรฐานการผลิต เช่น จีน มีการสั่งปิดโรงเหล็กขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เหล็กจำนวนกว่า 64,000 ตัน เข้ามาจำหน่ายในไทย พร้อมกันนี้ทางสมาคมได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว รวมทั้งต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ
ข้อมูลข่าว :  ครอบครัวข่าว 3 – เศรษฐกิจ

Share this Post