ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ(ฺBusiness plan) Mid–Year Review 2017 Toward Sustainable Growth เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เพื่อวางแผนกลยุทธ์กาหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0
นำทีมผู้บริหารโดยคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม(ประธานกลุ่มปริษัทในเครือ COTCO) และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม(ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO)
วัตถุประสงค์จัดทำแผนธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อทบทวนแผนธุรกิจประจำปี ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ COTCO ประกอบไปด้วย COTCO METAL WORKS Ltd.(PLANT1/ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ), COTCO METAL WORKS Ltd. (PLANT2/ระยอง) และ COTCO PLASTICS Co.,Ltd.

Share this Post