เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ประธานกรรมการบริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“เบญจมดิเรกคุณาภรณ์:บ.ภ.”อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share this Post