รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

สำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้เข้าให้คำปรึกษาด้านปรับปรุงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในชื่อโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อเพิ่มการบริหารสินค้าคงคลังและลด Inventory เริ่มโครงการเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม และ ทางบริษัทเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558