รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุน "โครงการประกวดเเบบบ้านเขียว ส.อ.ท."

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ผู้บริหารบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุน "โครงการประกวดเเบบบ้านเขียว ส.อ.ท." ในครั้งนี้ เเละรับฟังการเสวนาหัวข้อ Construction Sector's Direction into Sustainable Digitization ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งไทย