สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นสมัยที่6(วาระที่ 2) รับมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติประจำปี 2561 จากคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 ในกลุ่มของสมาคมการค้าจดทะเบียนจัดตั้ง6–15ปี
ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นเกียรติแก่สมาคมฯที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศด้านรายมิติ ได้แก่ ผลสำเร็จตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการและการพัฒนาองค์กร จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา