รับเชิญร่วมเป็น Keynote Speaker ภายใต้หัวข้อ"STEEL ARCHITECTURAL DESIGN"

พบกับ Zoom Online Streaming ภายใต้หัวข้อ "STEEL ARCHITECTURAL DESIGN" ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 โดยทางทีม CCM by COTCO ได้รับเชิญร่วมเป็น Keynote Speaker คนสำคัญในงานนี้ จะพูดถึง ประเด็นหัวข้อของ Carbon Steel Tube for Achitecture
- คุณนฤนารถ อัตตสัมพันธ์
- คุณสมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ
มาร่วมฟัง เข้าใจ และพูดคุย กับหัวข้อเรื่องเหล็กที่สถานการณ์ ณ ขณะนี้

Share this Post