รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

คุณกุลจิรา เพียรอภิธรรม เป็นตัวแทน COTCO ในการรับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu ซึ่งเป็น Decorative Social Platform และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม โดยแบรนด์ COTCO ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความน่าเชือถือในแพลตฟอร์มดังกล่างนี้ ณ สำนักงานขายคอทโก้ฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา