รูปแบบโครงถักที่ใช้ในงานโครงสร้าง

บทความนี้จะมาทำความรู้จักโครงถักกันต่อกับ 5 รูปแบบโครงถัก หรือโครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมใช้ที่สุดในงานโครงสร้าง ภาคต่อจากบทความ โครงถักคืออะไร

ประเภทของโครงถัก หรือ โครงข้อหมุน (Truss structures Type)

โครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมใช้กันนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยอิงตามหลักการออกแบบ คือ

 1. โครงถักแบบดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Determinate Truss) เป็นรูปแบบโครงถักที่สามารถวิเคราะห์หาค่าแรงกระทำต่างๆได้ด้วยสมการสมดุล 
 2. โครงถักแบบอินดีเทอร์มิเนทสแตติกส์ (Statically Indeterminate Truss) เป็นรูปแบบโครงถักที่จำเป็นต้องคำนวณหาค่าแรงกระทำต่างๆด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งจะแปรผันไปตามรูปแบบของโครงถักในการนำไปใช้งานกับโครงสร้างที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน
นอกเหนือจากนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ลักษณะ อีกด้วย คือ
 • โครงถักแบบโครงหลังคา 
 • โครงถักแบบโครงสะพาน 
 • โครงถักแบบโค้งประทุน

5 รูปแบบโครงถักที่นิยมใช้ที่สุดในงานโครงสร้าง

โครงถักในงานโครงสร้างทำหน้าที่รองรับภาระต่าง ๆ อย่างที่เราเห็นได้อยู่บ่อย ๆไม่ว่าจะเป็นโครงถักหลังคา สะพาน ไปจนถึงป้ายโฆษณา โครง Truss แบบต่างๆ ที่นิยมใช้กันนั้น มีดังต่อไปนี้ 

 

1. โครงถักแบบโฮว์ (Howe Truss) 

จันทันเอียงเป็นจั่วสองข้างเท่ากัน ขื่ออยู่ในแนวราบ มีท่อนยึดดิ่ง ระยะห่างเท่ากัน และมีท่อนยึดทแยงเอียงลงเข้าหากึ่งกลางช่วง โดยมีรูปร่างตามช่วงความยาวที่ เพิ่มขึ้น

 

2. โครงถักแบบโฮวย์กระดับ

มักนิยมในโครงหลังคาช่วงยาวเช่นในโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า

 

3. โครงถักคอร์ดเอียงขนาน

โครงถักคอร์ดเอียงขนานขื่อจะเอียงขนานกับจันทันทำให้มีช่องว่างความสูงมากขึ้น และแบ่งได้เป็น / ชนิด ดังนี้ โครงถักแนวเอียง (Sloping Flat Truss) และ โครงถักแนวราบ (Flat Truss)

 

4. โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch)

โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch) มักใช้เป็นหลังคาอาคารตึกแถว โดยเอียงชันทางด้านหน้า แล้วลาดเทลงยาวด้านหลัง

 

5. โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss)

โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss) นิยมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้แผ่นเหล็กรีดรอนมุง หลังคาซึ่งสามารถดัดโค้งได้

โครงถักกับงานโครงสร้างที่นิยมใช้

ปัจจุบันโครง Truss แบบต่างๆ นิยมนำไปใช้ในงาน​​โครงถักหลังคาทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆมากมาย อย่างเช่น
 1. โครงถักหลังคาโรงอาหาร 
 2. โครงสร้างรับน้ำหนักอัฒจันทร์
 3. โครงสร้างอาคารขนาดกลาง-ใหญ่พิเศษ 
 4. โครงถักหลังคาหอประชุม หรือ โรงมหรสพขนาดใหญ่ 
 5. โครงถักหลังคาสนามกีฬาในร่ม ​
 6. โครงหลังคาสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่
 7. โครงหลังคาห้องโถงนิทรรศการ
 8. โครงหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
 9. โครงหลังคาศูนย์จัดแสดงสินค้า
 10. โครงหลังคาศูนย์การค้า 
 11. โครงหลังคาสถานีรถไฟ สนามบิน และสถานีขนส่ง
 12. โครงหลังคาโดมอเนกประสงค์
 13. โครงสร้างสะพาน และอาคารพิเศษแบบต่างๆ

Share this Post