การเดินท่อสุขาภิบาล

สำหรับการออกแบบและการสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงอาคารสำนักงาน ต่างมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง การวางระบบไฟให้เหมาะสม การออกแบบพื้นที่ใช้สอย ไปจนถึงการออกแบบเรื่องความสวยงาม แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การวางระบบน้ำและการเดินท่อสุขาภิบาลบทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลเบื้องต้น รูปแบบระบบการเดินท่อทั้งหมด และข้อดีของการใช้ท่อเหล็กกล้าในการวางระบบเพื่อความสมบูรณ์แบบของระบบน้ำในอาคารของคุณ

ระบบสุขาภิบาลคืออะไร?

ระบบสุขาภิบาล คือ ระบบที่เกี่ยวกับระบบน้ำภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นน้ำดี เช่น น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วที่ต้องทำการระบายออก อย่างที่ทราบว่าน้ำมีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิต หากระบบน้ำในอาคารไม่ได้รับการจัดสรรที่ดีและถูกต้องตามมาตรฐาน ย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตและเกิดเป็นผลเสียตามมามากมาย เช่น น้ำไหลช้า หรือน้ำรั่วจนกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร เป็นต้น

รูปแบบของการเดินท่อสุขาภิบาล

 

1. ระบบท่อน้ำดี

ระบบน้ำดี เป็นการนำส่งน้ำประปาไปยังจุดต่าง ๆของอาคาร โดยต้องมีความดันและอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความดันของสุขภัณฑ์ต่าง ๆภายในอาคารนั้นด้วย และขนาดของท่อก็ต้องมีขนาดที่เพียงพอ โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำดี ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ท่อประปา สุขภัณฑ์ และถังเก็บน้ำ

2. ระบบท่อน้ำเสีย

ท่อน้ำเสีย เป็นการระบายน้ำจากการใช้งานทั่วไป เช่น อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ น้ำสำหรับการอาบ เครื่องซักผ้า โดยระบบของท่อน้ำเสียนี้จะไม่รวมน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลของมนุษย์

3. ระบบท่อน้ำโสโครก

ท่อน้ำโสโครก คือระบบระบายน้ำที่มีความสกปรกมากกว่าท่อน้ำเสีย เช่น น้ำโสโครกที่ระบายจากโถส้วม โถปัสสาวะ เป็นระบบท่อที่ต้องได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการอุดตัน และป้องกันการไหลกลับของน้ำ ก๊าซ และกลิ่นสู่อาคาร

4. ระบบท่อระบายอากาศ

ท่อระบายอากาศ คือระบบท่อที่เชื่อมต่อกับท่อน้ำเสียและท่อโสโครก มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความดันอากาศภายในระบบท่อให้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศที่อาจส่งผลต่อการระบายน้ำเสีย

5. ระบบท่อระบายน้ำฝน

ท่อระบายน้ำฝน คือระบบท่อที่มีหน้าที่ลำเลียงและระบายน้ำฝนออกจากตัวอาคาร แล้วส่งต่อไปยังระบบระบายน้ำสาธารณะ

การใช้ท่อเหล็กสำหรับการเดินท่อสุขาภิบาล

ส่วนสำคัญในระบบสุขาภิบาลนั่นก็คือ ท่อ จึงเป็นสิ่งที่ช่างต้องให้ความสำคัญและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการลำเลียงน้ำดี น้ำทิ้ง น้ำเสีย อากาศ และน้ำฝน ไปยังจุดต่าง ๆที่เหมาะสม โดยท่อสำหรับการวางระบบสุขาภิบาลในอาคารที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ท่อ PVC และท่อเหล็ก

การเดินท่อสุขาภิบาล

ข้อดีของท่อเหล็กกล้าและท่อเหล็กอาบสังกะสีในการเดินท่อสุขาภิบาล

  • มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูง
  • นิยมใช้เป็นท่อปะปา เนื่องจากรับแรงดันได้สูง
  • สามารถวางในที่โล่งแจ้ง ทนแดด ทนฝน 
  • อายุใช้งานมากถึง 20 - 30 ปี 
  • ใช้กับระบบน้ำร้อนได้

 

 

Share this Post