ท่านจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.เยี่ยมชมโรงงานทุ่งครุ

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากนายจักกพันธุ์ ผิวงาม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตทุ่งครุ เข้าเยี่ยมชมโรงงานทุ่งครุ และดูการบริหารจัดการด้านฝุ่นและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกล่าวชมเชย ในวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร บมจ. คอทโก้เมททอลเวอร์คส นำโดย คุณกัณฐิญา ตันติปิฎก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ 

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Carbon Footprint ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Green Industry Level 3 และในปี 2566 บริษัทฯ มุ่งมั่นการทำ Carbon Footprint ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึง ISO 14001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน