ท่อเหล็กขาว

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ซึ่งท่อเหล็กขาว (Cold Rolled Steel Pipe) เป็นการนำแผ่นเหล็กรีดเย็นชนิดมัวน(Cold Rolled Coil) มาผ่านการตัดสลิต(Sliting) ให้เป็นเหล็กม้วนแถบเล็ก(Sliting Coil) ตามขนาดที่ต้องการ แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนขึ้นรูปทรง ด้วยการนำเหล็กแถบเล็กผ่านลูกรีดหลายแท่นที่อุณภูมิห้อง และเชื่อมตะเข็บแนวตรงให้ติดกัน โดยอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welding หรือ ERW) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถผลิตท่อเหล็กขาวประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  • เหล็กขาวทรงกลม
  • ท่อเหล็กขาวทรงเหลี่ยม

ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน ท่อเหล็กขาวจึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โครงเบาะยานยนต์ และโครงสร้างยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กขาวของบริษัทฯ สามารถผลิตได้ตรงตามมาตรฐานระดับสากล อาทิเช่น มาตรฐาน JIS G3445-STKM และมาตรฐาน JIS G3472-STAM เป็นต้น