เหล็กไอบีม

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณอื่นๆที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตเองได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทได้จากบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว และรองรับความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กดังกล่าวในการดำเนินงาน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณอื่น ๆ อาทิเช่น เหล็กไอบีมราคาที่สมเหตุสมผล และครอบคลุมทุกขนาด

เหล็กไอบีม เป็นอย่างไร?

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวไอ (I-Beam) เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่ผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะเดียวกันกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวเอช แต่จะมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวอักษรไอ "I" ส่งผลให้ลักษณะความกว้างและความสูงของปีกในแต่ละด้านไม่เท่ากัน และมีการลบเหลี่ยมที่ปลายปีก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถรองรับน้ำหนักและกันกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องรองรับน้ำหนัก โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน อาคาร ตึก เป็นต้น

และนอกจากเหล็กไอบีม ยังมีเหล็กรูปพรรณรีดร้อนแบบอื่นที่เราได้นำมาจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวเอช (H-Beam) และเหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะหน้าตัด หรือความหนาของปีกที่แตกต่างกันไป

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน คืออะไร?

หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hot Rolled Structural Steel เป็นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้อุณหภูมิที่สูงเพื่อรีดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งาน ซึ่งข้อดีของการใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนจะช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมงานเพื่อทำการก่อสร้าง ถือเป็นการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาแต่มีความแข็งแรง และรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าโครงสร้างอื่น ๆ


Share this Post