เหล็กไอบีมคุณภาพสูง

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณอื่นๆที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตเองได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทได้จากบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว และรองรับความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กดังกล่าวในการดำเนินงาน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณอื่น ๆ อาทิเช่น เหล็กไอบีมราคาที่สมเหตุสมผล และครอบคลุมทุกขนาด

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน คืออะไร?

หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Hot Rolled Structural Steel เป็นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้อุณหภูมิที่สูงเพื่อรีดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งาน ซึ่งข้อดีของการใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนจะช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมงานเพื่อทำการก่อสร้าง ถือเป็นการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาแต่มีความแข็งแรง และรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าโครงสร้างอื่น ๆ

เหล็กไอบีม เป็นอย่างไร?

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวไอหรือเหล็กไอบีม (I-Beam) เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่ผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะเดียวกันกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวเอช แต่จะมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวอักษรไอ "I" ส่งผลให้ลักษณะความกว้างและความสูงของปีกในแต่ละด้านไม่เท่ากัน และมีการลบเหลี่ยมที่ปลายปีก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถรองรับน้ำหนักและกันกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องรองรับน้ำหนัก โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน อาคาร ตึก เป็นต้น

และนอกจากเหล็กไอบีม ยังมีเหล็กรูปพรรณรีดร้อนแบบอื่นที่เราได้นำมาจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณตัวเอชหรือเหล็ก H Beam (H-Beam) และเหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะหน้าตัด หรือความหนาของปีกที่แตกต่างกันไป

เกรดของเหล็กไอบีม ที่ CCM COTCO จัดจำหน่าย

เกรดของเหล็กไอบีมที่ CCM By COTCO จัดจำหน่ายมีทั้งหมดดังนี้ SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 และ SM570

รายละเอียดสินค้า

เหล็กไอบีมเป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการรองรับน้ำหนักโครงสร้างซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติหลักของเหล็กไอบีมโดยตรง ทาง CCM Cotco จัดจำหน่ายเหล็กไอบีมหลากหลายขนาด เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีขนาดหน้าตัดให้เลือกตั้งแต่ 150x75 mm. จนถึงขนาด 250x125 mm.

ขนาดการผลิตของเหล็กไอบีม

การนำเหล็กไอบีมไปใช้งาน

เรื่องของการใช้งานเหล็กไอบีมนั้น ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างนิยมนำไปใช้ประกอบในส่วนของคาน เสา และโครงหลังคา เพราะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากและทนทานต่อความร้อนสูง เหมาะสำหรับทั้งบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า รวมไปถึงตึกระฟ้า ถือว่าเป็นวัสดุที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาว

มาตรฐานการผลิตของเหล็กไอบีม

ในการผลิตเหล็กรูปพรรณนั้นจะมีการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ ประเทศชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น รวมถึงไทยเองด้วยเช่นกัน โดยเหล็กไอบีมของ CCM Cotco ใช้มาตรฐาน มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาตรฐานบังคับทางโยธาและวัสดุก่อสร้าง