ท่อเหล็กงานยานยนต์คุณภาพสูง

ท่อเหล็กงานยานยนต์

ท่องานยานยนต์และท่อเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 ให้ความสำคัญกับความแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งาน โดยทั่วไปจะรู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดนี้ภายใต้ชื่อ STKM และ STAM วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นเหล็กรีดเย็น นำมาม้วนขึ้นรูปตามขนาดท่อที่ต้องการ และเชื่อมตะเข็บด้วยระบบแรงต้านไฟฟ้า (ERW) นอกจากนี้ท่อชนิดนี้ยังนำไปใช้งานเฟอร์นิเจอร์ (ท่อเฟอร์นิเจอร์ ท่อเหล็กขาว ท่อเหล็กรีดเย็น) มีให้เลือกใช้หลากหลายขนาดและมีท่อเฟอร์นิเจอร์ ราคาหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของคุณ

ท่อขูดตะเข็บด้านใน (ID Scarfing Tube)

  • ท่อเหล็กตะเข็บตรง แบบ Electric Resistance Welding ในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะท่อเหล็กประเภทที่ใช้ในงานชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto part) และท่อร้อยสายไฟ (Electrical Conduit)
  • COTCO METAL WORKS ได้พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการขูดตะเข็บใน เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานท่อประเภทนี้ โดยใช้อุปกรณ์ในการขูดตะเข็บในจากประเทศเยอรมัน ทั้งชุดรวม และทักษะความชำนาญที่เป็นเลิศของพนักงาน เพื่อให้ลูกค้ารับสินค้าที่ดีที่สุด

มาตรฐานท่อที่สามารถขูดตะเข็บได้

  • STKM 11A – STKM 20C
  • STK 290 – STK540
  • STAM Grade G : STAM 290 GA, STAM 290 GB,
  • STAM 340 G – STAM 500 G
  • STKR 400 – STKR 490

อุปกรณ์ในการขูดตะเข็บด้านใน (Inside Tube Scarfing Tooling) 

 

การตรวจสอบรอยร้าวของแนวเชื่อมตะเข็บท่อด้านนอกด้วย ET

 

  • ในกระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบ ERW นั้นการควบคุมคุณภาพให้มีความคงที่ COTCO ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษในการผลิตเราได้กำหนดการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ถึงแม้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพียงใด โอกาสที่จะทำให้เกิด Defect ในส่วนรอยร้าวที่แนวเชื่อมตะเข็บไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อเป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก เราจึงได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจสอบรอยร้าวของแนวเชื่อม ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบ In line หมายความว่าท่อเหล็กของเราที่ผลิตจะได้รับการตรวจสอบรอยร้าว 100% ตลอดช่วงของการผลิต
  • EDDY CURRENT TEST (ET) คือ การทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ประเภทหนึ่ง โดยการทดสอบนี้จะใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) กระแสไฟฟ้าไหลวนถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่า การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism Iinduction) ไฟฟ้ากระแสสลับจะไหลผ่านขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขยายตัว และยุบตัวรอบๆขดลวด ตามสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแส ไฟฟ้าไหลวน จะสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาต่อต้านกับสนามแม่เหล็กของขดลวด และเป็นผลให้ค่าความต้านทานการเหนี่ยวนำ (Iinductive Reactance) เปลี่ยนแปลง 
  • ประโยชน์ของ ET ในงานท่อเหล็กคือใช้ในการตรวจสอบสภาพความผิดปกติของรอยรั่ว รอยร้าว รอยเชื่อม และสภาพผิวท่อ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องหรือร่องรอยความเสียหายหรือผิดปกติ ที่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

QC Process Chart

 

กระบวนการผลิตท่อประเภท ERW

 

ตารางท่อเหล็กที่สามารถขูดตะเข็บได้ (INSIDE TUBEDEBURRING SYSTEMS)

รวมข้อมูลตารางท่อเหล็กที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการเพื่อขูดตะเข็บได้ โดยจะมีสเปกความหนาบางของเหล็กดังนี้

ตารางท่อเหล็ก_01

 

ตารางข้อมูลจำเพาะของท่อเหล็กและเกรดของท่อเหล็กกลุ่มยานยนต์

สามารถเช็กข้อมูลจำเพาะเชิงลึกและการแบ่งเกรดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยานยนต์ได้ ด้วยตารางท่อเหล็กด้านล่างนี้

ตารางท่อเหล็ก_02