ท่อส่งน้ำ Spiral หรือท่อเหล็กตะเข็บเกลียว

ท่อ Spiral หรือท่อส่งน้ำเหล็กตะเข็บเกลียว คือ ท่อเหล็กกล้าที่เชื่อมโดยวิธี Submerged Arc Welding (SAW) โดยแนวเชื่อมจะมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายสปริง กรรมวิธีนี้สามารถผลิตท่อ Spiral ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้างและความยาวมากๆ ได้ โดยอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 219.10 - 3,000 มม. ความหนาที่ใช้กันส่วนใหญ่ประมาณ 4.50 -19.10 มม. ท่อเชื่อม Spiral Pipe แบบ 2 ด้าน จะสามารถทนแรงดันได้มากกว่าท่อเชื่อมแบบแนวเชื่อมตรง 25% เมื่อเทียบที่ความหนาของผนังเท่ากัน

รายละเอียดสินค้า

ท่อ Spiral หรือท่อเหล็กตะเข็บเกลียว หรือที่ใช้โดยทั่วไปเป็นท่อส่งน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ หรือท่อเหล็กงานชลประทาน คือ ท่อเหล็กกล้าที่เชื่อมโดยวิธี Submerged Arc Welding (SAW) โดยวิธีการเชื่อมในรูปแบบนี้ จะมีแนวเชื่อมที่มีลักษณะขดเป็นวงคล้ายกับรูปสปริง มักใช้เป็นท่อส่งน้ำ ท่อลำเลียงของเหลว หรือเป็นท่อเหล็กในงานชลประทานต่างๆ 

กรรมวิธีการผลิตแบบนี้สามารถผลิตท่อส่งน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้าง และมีความยาวมาก ๆ ได้ โดยท่อ Spiral อาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลากหลายตามความต้องการในการใช้งาน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่.  219.10 จนถึง 3,000 มม.โดยความหนาปกติที่ใช้กันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 4.50 - 19.10 มม. ซึ่งท่อเชื่อม Spiral Pipe แบบ 2 ด้านนี้ จะสามารถทนแรงดันได้มากกว่าท่อเชื่อมแบบแนวเชื่อมตรงธรรมดาถึง 25% เมื่อเทียบที่ความหนาของผนังท่อเท่ากัน โดยท่อสไปรัลนี้ สามารถผลิตได้ทั้งแบบเปลือย และแบบเคลือบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานของผู้ใช้ (Make-to-order) นั่นเอง

การนำท่อส่งน้ำหรือท่อเหล็กตะเข็บเกลียวไปใช้งาน

ท่อสไปรัลหรือท่อเหล็กตะเข็บเกลียวสามารถนำไปใช้งานและใช้ประโยชน์ (Applications) ในระบบท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่, ระบบงานชลประทาน, ระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำทิ้งลำเลียงของเหลวในอุตสาหกรรม, ระบบงานเสาเข็มทั้งประเภทชายฝั่งและกลางทะเล, ระบบงานโครงสร้างขนาดใหญ่, ท่อส่งน้ำสำหรับส่งน้ำดิบ และน้ำมัน, หรือระบบท่องานขุดเจาะ และท่อเข็มพืด เป็นต้น

ขนาดการผลิตท่อส่งน้ำ

ท่อสไปรัลหรือท่อส่งน้ำตะเข็บเกลียวจาก CCM Cotco มีขนาดสำหรับการผลิตที่เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อวางระบบประปา และระบบน้ำขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดของขนาดการผลิตท่อ Spiral ตะเข็บเกลียวดังนี้

มาตรฐานการผลิต

ท่อสไปรัลตะเข็บเกลียว (Spiral Pipe) หรือท่อเหล็กงานชลประทานนี้ มีการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ท่อส่งน้ำที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่สุด โดยโรงงานผลิตท่อสไปรัลของ CCM Cotco ยังได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากลมากมาย เป็นการผลิตที่มีมาตรฐานของ - SAW Specification และ Submerged Arc Welding Pipe ซึ่งได้แก่มาตรฐาน

 • BS 534
 • ASTM 252
 • ASTM A211
 • JIS G 3443
 • JIS G 3457
 • JIS G 3492
 • JIS A 5525
 • TIS 427-2562
 • AWWA C 200
 • AWWA C 203
 • AWWA C 205
 • AWWA C 210
 • AWWA C 222

กระบวนการผลิตท่อส่งน้ำ Spiral

ท่อสไปรัลหรือท่อส่งน้ำจาก CCM By COTCO ผ่านกระบวนผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเริ่มตั้งแต่การนำท่อเหล็กกล้ามาเชื่อมด้วยกรรมวิธีต่างๆ และตัดเฉือนเพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ต้องการ และตอบโจทย์การใช้งานเรื่องระบบน้ำมากที่สุด