เหล็กสลิต

        CCM เป็นผู้จัดหาและให้บริการตัดเหล็กสลิต หรือเหล็กม้วนแถบ โดยการนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coll) เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (Cold Rolled Coil) และเหล็กม้วนชุบสังกะสีทั้งประเภทชุบความร้อน (Hot-Dip Galvanized Coil) และชุบด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanized Coil) มาคลี่และตัดแบ่ง ด้วยเครื่องจักรสำหรับตัดเหล็กสลิต (Slitting Machine) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด และเมื่อตัดเสร็จจะดำเนินการม้วนกลับคืนเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทฯ สามารถให้บริการตัดเหล็กสลิตได้หลายขนาด ตั้งแต่ความหนา 0.50 - 6.00 มม. และ ขนาดตั้งแต่ 12.0 - 1,220 มม.
        ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อเหล็กสลิตดังกล่าว เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าส่งเหล็ก และกลุ่มผู้ประกอบการที่นำเหล็กสลิตไปใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานต่อไป เช่น ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก หรือผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น เป็นต้น


Share this Post