โครงการโซล่าเซลล์

ประเภทงาน                 ไฟและแสงสว่าง
ที่ตั้งของโครงการ         ไทย/เพชรบูรณ์
งบประมาณ                 10,000,000
วันที่เริ่มสร้าง               3 กรกฎาคม 2013
วันที่สร้างเสร็จ             5 มกราคม 2014

รายละเอียดโปรเจค

โครงการโซล่าเซลล์เนินปอ อ.สามง่าม จ.เพชรบูรณ์ กำลังผลิตติดตั้ง 5.6 เมกะวัตต์ เพื่อดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
ประเภทของงาน :ส่วนประกอบของแผงโซล่าร์ฟาร์ม
วัสดุพื้นฐาน :เหล็กรูปพรรณตัวซี ,ท่อเหล็กดำ
สไตล์ :Ploycrystalline
ประเภทโครงการ :โซลาร์ฟาร์ม