โครงการระบบโอโซน ห้องอบโอโซนรังสีฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์

วันนี้เราอยู่กันที่บริษัท Synergy Health (ซินเนอร์จี เฮลท์) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผู้ให้บริการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์โดยวิธีการฉายรังสี ซึ่งกำลังสร้างตึกใหม่ที่มีห้องอบโอโซนรังสีฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง สยามแซนเทียร์ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ต้องวางงานระบบท่อโอโซนที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องเลือกวัสดุในการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ตัวอย่างการเลือกใช้วัสดุ ท่อเหล็กเชื่อมแนวตะเข็บเกลียว (Spiral Pipe) จาก CCM by COTCO METAL WORKS