โครงหลังคาเหล็กที่จอดรถ

การสร้างโรงจอดรถ จะต้องคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่ดี และเหมาะสมกับสถานที่ รวมถึงการวางแบบขนาดโรงจอดรถ เพราะรถยนต์แต่ละคันมีขนาดที่ต่างกัน ดังนั้น จะต้องกำหนดขนาดให้เหมาะสมกับตัวรถยนต์ให้เหมาะกับมาตรฐานทั่วไป รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอย่าง ”เหล็ก” มาใช้เป็นโครงสร้างโรงจอดรถและกันสาด หากสนใจหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างโรงจอดรถด้วยเหล็ก ไว้ใจ COTCO โรงงานผู้ผลิตและแปรรูปเหล็ก ซึ่งได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กโดยตรง
รูปภาพถ่ายจากหน้างานจริงที่เลือกใช้เหล็กของ COTCO อยู่ที่ตลาดต้นสัก ย่านนนทบุรี

สนใจติดต่อสอบถาม COTCO หรือ ขอคำปรึกษา ได้ที่

Share this Post