ความหลากหลายของการผลิตและเครื่องจักร

       บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร (One-Stop Service) โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกประเภท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทได้จากบริษัทฯเพียงแห่งเดียว โดยผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทฯ มีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กเหลี่ยม ท่อเหล็กแบน ท่อเหล็กตะเข็บเกลียว และท่อเหล็กชุบสังกะสีทั้งประเภทการจุ่มชุบด้วยความร้อน(Hot Dip Galvanizing) และการนำเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีขึ้นรูปท่อ(Pre-zinc Steel Pipe) เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ในตราสินค้า "CCM" และ "COTCO-SV" นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้บริการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตเองได้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกด้า อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการให้บริการเสริมประเภทต่างๆ ตั้งแต่การให้บริการเจาะรู การให้บริการเคลือบผิวท่อเหล็กป้องกันสนิม การให้บริการตัดความยาวท่อตามขนาดและองศาที่ใช้งานจริง และการให้บริการตัดซอย พับ และขึ้นรูป ตลอดจนการให้บริการผลิตตามการสั่งซื้อ

  • วัตถุดิบที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
  • มีเครื่องจักรเพียงพอต่อการผลิตสินค้าที่หลากหลาย
  • มีการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ในการผลิต และบริหารจัดการต่างๆ จึงไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย
  • สามารถออกแบบและสร้าง Tooling ใหม่ได้ด้วยตนเอง
  • บุคลากร สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อกันได้ ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว​
ท่อเหล็กเจาะรู ท่อเหล็กบานปาก เหล็กฉากพับ

       การสร้างมูลค่าเพิ่มดังกล่าวช่วยส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขายของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความโดดเด่นและเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่งผลให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยังช่วยรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ

ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
งานโครงเบาะรถยนต์ งานโครงกระโปรงยานยนต์ งานโครงที่เหยียบเบรครถยนต์


Circular Saw Everising P-70B / P-100B

Machine : Circular Saw Everising P-70B (2 Lines Machines) / Circular Saw Everising P-100B (1 Lines Machine)
Type Thickness Outside Diameter Length Tolerance Specification
Round Pipe / Bar 1.20 - 6.00 mm. 10.00 - 100 mm. 10 - 3000 mm. +/- 0.20 mm. STK , SS
STKM Square Pipe 1.20 - 4.00 mm. 12.70 x 12.70 - 75 x 75 mm. STKR , SS, STKM
Rectangular Pipe                       1.20 - 4.00 mm. 12.70 x 31.80 - 60 x 30 mm. STKR , SS

 

 

Band SAW

Machine : Band SAW (8 Lines machines)
Type Thickness Outside Diameter Length Tolerance Specification
Round Pipe  0.60 - 4.00 mm. 10.00 - 150 mm. 15 - 6000 mm. +/- 1.00 mm. STK ,STKM
Square /Rectangular Pipe 0.60 - 4.00 mm. 12.70 x 12.70 - 150 x 150 mm. STKR , STKM
Lip Channel                       1.20 - 4.50 mm. 60 x 30 - 150 x 50 mm. TIS
 
Angle Bar 2.00 - 6.00 mm. 19 x 19 - 100 x 100 mm. TIS


 

Circular Saw

Machine : Circular SAW (5 Lines machines)
Type Thickness Outside Diameter Length Tolerance Specification
Round Pipe / Bar 0.60 - 3.20 mm. 10.00 - 110.00 mm. 10 - 3000 mm. +/- 0.30 mm. STK ,STKM
Square Pipe 0.60 - 3.20 mm. 12.70 x 12.70 - 30 x 30 mm. STKR , STKM
Rectangular Pipe                      0.60 - 3.20 mm. 12.70 x 31.80 - 25 x 50 mm. STKR
 
Angle Bar 2.30 - 4.00 mm. 19 x 19 - 40 x 40 mm. -


 

Facing Pipe Machine

Machine : Facing Pipe Machine
Type Thickness Outside Diameter Length Tolerance Specification
Round Pipe  0.70 - 4.00 mm. 12.70 - 89.10 mm. 3000 - 6000 mm. - STK ,STKM